CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

About Us

BALPAC ra đời là thành quả của công cuộc đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết trung ương 3. Việc thay đổi loại hình sở hữu doanh nghiệp được kết hợp với đổi mới công nghệ, chuyển đổi ngành nghề truyền thống tại Thuỷ tinh Hải Phòng, một doanh nghiệp nhà nước có bề dày lịch sử trên 80 năm.

Giấy phép kinh doanh số: 0203001481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/5/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08/7/2008 do thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở Công ty từ số 17 Ngô Quyền, Máy Chai, Hải Phòng, thành số 38 Ngô Quyền, Máy Chai, Hải Phòng
 
Địa Chỉ: Số 38 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
ĐT: 031 3837257; Fax: 031 3837137
E: balpac@habeco.com.vn ; W: balpac.com.vn

Special products

Outstanding achievements