CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Sản phẩm

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Công ty được cấp giấy phép quyền sử dụng đất số GCNQSDD: CT 00020      ngày 09 tháng  02 năm 2010 với diện tích 24.822,8 m2 và 7.000 m2 cầu cảng bến bãi.

Phần lớn diện tích đã được khai thác vào mục đích sản xuất ,kinh doanh và dịch vụ của công ty.

Hiện tại công ty có nhu cầu cho thuê:

-       Nhà xưởng sản xuất

-       Nhà kho

-       Bến bãi đỗ xe ôtô du lịch

Địa chỉ: 38 đường Ngô quyền phường máy chai Ngô quyền Hải phòng

ĐT liên hệ: 0913.515.554

Các sản phẩm khác