CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Tin tức

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Bia- Rượu – Nước giải khát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 triển khai kế hoạch năm 2011

Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 triển khai kế hoạch năm 2011

Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 triển khai kế hoạch năm 2011
Chính Phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010

Chính Phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010

Chính Phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010
Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát năm 2009

Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát năm 2009

Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhiệm vụ công tác năm 2009
Bộ Công Thương tặng bằng khen năm 2008

Bộ Công Thương tặng bằng khen năm 2008

Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhiệm vụ công tác năm ...