CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Tuyển dụng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ - BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT

Số: 54/TB - BALPAC
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2015
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát cần tuyển các ứng viên có năng lực làm việc tại vị trí sau:

I. Vị trí và địa điểm làm việc:

1. Vị trí:

Công nhân vận hành thiết bị điện tử, sửa chữa cơ khí.

2. Địa điểm:

Phân xưởng sản xuất nắp khoén, Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - NGK.

3. Thời gian dự kiến đi làm: Tháng 10/2013.

II. Yêu cầu:

1.     Trình độ chuyên môn: Có bằng trung cấp sửa chữa cơ khí trở lên.

2.     Tuổi dưới 35.

3.     Giới tính: Nam.

Ghi chú: Ưu tiên người có kinh nghiệm.

Chế độ đãi ngộ: Được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng.

III. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển viết tay.

- Sơ yếu lý lịch khai năm 2013, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao có công chứng: Bằng Trung cấp sửa chữa cơ khí trở lên và các văn bằng có liên quan.

- Bản gốc giấy khám sức khoẻ năm 2013 (Trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- 02 ảnh 4x6 mới nhất, Số điện thoại và địa chỉ liên hệ (Ghi rõ trong hồ sơ dự tuyển).

- 02 phong bì thư dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Công ty sẽ ko có trách nhiệm trả lại hồ sơ cho các ứng viên không trúng tuyển.

IV. Địa điểm nhận hồ sơ:

Đề nghị các ứng viên nộp hồ sơ trước 17h00’ ngày 15/8/2013 như sau:

Nơi nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK.

Địa chỉ: Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Công ty sẽ chủ động liên lạc với các ứng viên về thời gian phỏng vấn.

Email: balpac@habeco.com.vn

Website: www.balpac.com.vn

 
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)