CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Giới thiệu

Hình ảnh Công ty

Một số hình ảnh Công ty Balpac

Thăm nhà máy Balpac


Công nhân nhà máy


Thăm quan nhà máy


Tham gia lễ hội bia


Lễ khánh thành


Lễ ký hợp đồng


Lễ ra mắt Balpac


Lễ ra mắt Balpac


Lễ ra mắt Balpac


Lễ ra mắt Balpac


Lễ sơ kết một năm cổ phần hóa


Lễ ra mắt Công ty


Nhà máy Balpac


Tham gia gian hành lễ hội bia