CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Cho đến những ngày đầu năm 2004, Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng vẫn là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, với nhiệm vụ chính được giao là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao bì thuỷ tinh phục vụ cho ngành kinh tế quốc dân.
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BALPAC

Lịch sử nhà máy từ những ngày đầu xây dựng dưới thời Thực dân Pháp năm 1923, trải qua những biến cố lịch sử cùng đất nước, với biết bao trang sử bi hùng, đã góp phần cùng cả dân tộc Việt Nam đấu tranh giành độc lập, giữ nước và xây đất nước.

Mỗi một năm trôi qua, mỗi một thời kỳ lịch sử trôi qua là mỗi lần nhà máy cùng những người lao động trong nhà máy thay đổi theo, khi thăng khi trầm, nhưng người lao động của nhà máy Chai ngày ấy, của Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng ngày nay, vẫn luôn luôn tự hào về truyền thống gần trăm năm của mình.

Đá có những ngày, nhà máy Chai Hải Phòng trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh chống chế độ Thực dân cũ; và đá có những ngày, nhà máy Thuỷ tinh Hải Phòng trở thành biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị quốc tế, của tinh thần phấn đấu, học hỏi và áp dụng khoa học công nghệ tiến tiến của giai cấp công nhân Việt Nam .

Đá có những ngày, nhà máy Thuỷ tinh Hải Phòng với hơn một nghìn người “thợ áo xanh thổi chai bên ánh lửa hồng” đá trở thành hình tượng cho bao công nhân trẻ tuổi phấn đấu học hỏi, và đá có những ngày, sản phẩm thuỷ tinh của nhà máy Thuỷ tinh Hải Phòng có mặt trong hầu hết mọi gia đình người dân Việt Nam .

Trong cơ chế thị trường, với sự hội nhập quốc tế trong nước và trong khu vực, các liên doanh sản phẩm thuỷ tinh lần lượt được thành lập ở Việt Nam với công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất, với vốn đầu tư lớn và chiến lược kinh doanh mang tính quốc tế, các liên doanh nước ngoài dần dần chiếm lĩnh được thị trường trong nước; các sản phẩm thuỷ tinh của chúng ta, được sản xuất bằng khoa học công nghệ từ những năm 1960 đá không còn đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng, do vậy sản xuất ngày càng thu hẹp, vốn đầu tư không có khiến cho Công ty Thủy tinh Hải Phòng ngày càng tụt hậu so với khoa học kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành.Trước tình hình sản xuất kinh doanh càng ngày càng lỗ, để tiếp tục duy trì và phát triển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng, Ban lánh đạo Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đá quyết định ngừng sản xuất thuỷ tinh và cho phép Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng được tìm hướng đầu tư mới, chuyển hướng sản xuất kinh doanh và tiến hành cổ phần hóa.

Quyết định này đá mở ra một hướng đi mới cho Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng, phố hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số người lao động trong công ty, tạo tiền để cho một công ty cổ phần mới ra đời từ.