CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Quý danh Ban lãnh đạo công ty BALPAC:
1. Ông Nguyễn Hải Hồ, Lãnh đạo Habeco, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, Lãnh đạo Habeco, Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Đọ, Giám đốc, Ủy viên HĐQT
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN BALPAC