+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Chính sách chất lượng

Với phương châm:

Tận tâm phục vụ khách hàng với:        Tinh thần trách nhiệm cao.

Cung cấp sản phẩm chính hãng với:   Giá cả hợp lý.

Luôn phấn đấu để trở thành:                Nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Bao bì – Rượu – Bia – Nước giải khát cam kết:

 • Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.
 • Giữ uy tín và nêu cao tinh thần trách để thành công.
 • Tận tâm, tận lực vì tính chất và giá trị của sản phẩm.

Để hiện thực hoá được chúng tôi sẽ:

 • Không ngừng đầu tư đảm bảo quy mô sản xuất hợp lý, cải tiến phương cách quản lý. Tổ chức bài bản, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bao bì rượu, bia, nước giải khát (nhãn hiệu BALPAC) thỏa mãn yêu cầu toàn diện của khách hàng.
 • Tổ chức quản lý, điều hành khoa học mọi phương diện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vận hành, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng:
  • + Quản lý, điều hành.
  • + Sản phẩm.
  • + Đời sống cán bộ công nhân viên.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đọ