+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Chính sách chất lượng

Với phương châm:

Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất với : Giá cả hợp lý nhất.
Tận tâm phục vụ khách hàng với : Tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Luôn phấn đấu với mục tiêu trở thành : Nhà cung cấp sản phẩm-dịch vụ tốt nhất.

 

Chúng tôi cam kết:

  • Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.
  • Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu của khách hàng.
  • Giữ uy tín và luôn lắng nghe, thấu hiểu với tinh thần cầu thị.

 

Để hiện thực hoá, chúng tôi sẽ:

  • Không ngừng cải tiến và tổ chức quản lý, điều hành khoa học, hiệu quả mọi phương diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  • Vận hành, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 để nâng cao chất lượng:

+ Quản lý, điều hành.

+ Sản phẩm.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Thu Huyền