+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Sản phẩm chính

Tiêu chuẩn chất lượng và sơ đồ sản xuất

Công nghệ sản xuất từ SACMI

Các sản phẩm tiêu biểu của HABECO

Nắp chai bia Trúc Bạch
Nắp chai bia Hà Nội dung tích 450ml
Nắp chai bia Hà Nội 330ml
Nắp chai bia Hanoi Bold
Nắp chai bia Hanoi Light

Một số sản phẩm của đối tác khác

Nắp chai bia Thanh Hoa
Nắp chai bia Thabrew