+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Công bố cập nhật, điều chỉnh nội dung các dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát trân trọng thông báo về việc cập nhật, điều chỉnh nội dung các dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi tiếp thu ý kiến như tài liệu kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Link download tại đây