+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Bình Luận

Ngày 10/6/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát ra quyết định số 205/QĐ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 09h00′ ngày 24/6/2020.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Trả lời