+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Thông báo của VSD về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Bình Luận

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2014/GCNCP-VSD ngày 03/07/2014 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (MCK: BAL).

 • Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Trụ sở chính: Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (031) 3837 257
 • Fax: (031) 3837 137
 • Vốn điều lệ: 20,000,000,000 đồng
 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát
 • Mã chứng khoán: BAL
 • Mã ISIN: VN000000BAL9
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng CK đăng ký: 2,000,000 cổ phiếu
 • Giá trị CK đăng ký: 20,000,000,000 đồng
 • Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Ngày bắt đầu nhận lưu ký: 04/07/2014.

(Theo vsd.vn)

Trả lời