+84 2253.837.257 | balpac@habeco.com.vn

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Bình Luận

Ngày 07/5/2020, Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát đã có thông báo số 41/BALPAC-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây

Trả lời